Informace pro účastníky studie

Informace pro účastníky studie

PROČ VÝZKUM PROVÁDÍME?

V rámci výzkumu se snažíme pochopit veškeré mechanismy, které mohou negativně ovlivňovat zdraví obyvatel v průmyslových aglomeracích, průběh těhotenství, mít za následek zvýšenou nemocnost dětí v předškolním věku, vliv na plodnost nebo celkovou kvalitu života. Některé komplexní přístupy hodnocení zátěže používané v projektu jsou inovativní a nebyly dosud použity.

CO OBNÁŠÍ ÚČAST?

Účast ve studii je zcela dobrovolná. Každý účastník má právo kdykoliv
od pokračování ve studii odstoupit a to bez udání důvodů a bez jakýchkoliv následků. Stejně tak se můžete kdykoli ptát na jakékoli podrobnosti týkající se provádění studie resp. jejích individuálních výsledků. Své rozhodnutí můžete kdykoliv odvolat. Naprostá diskrétnost a anonymita týkající se veškerých osobních dat a výsledků všech vyšetření i Vaší účasti na studii je zaručena.

PROČ POTŘEBUJEME PRÁVĚ VÁS?

Aby bylo možné ještě lépe porozumět mechanismům působení faktorů životního prostředí a životního stylu a mít k dispozici pádné argumenty pro zavedení zlepšujících opatření, potřebujeme zapojit do projektu množství dobrovolníků. Ceníme si Vašeho rozhodnutí zapojit se do studií projektu Healthy Aging in Industrial Environment, protože právě Vy svou účastí významnou měrou přispějete ke dalšímu poznání, jak zlepšit kvalitu života a stárnutí obyvatel.

JAK SE STANU ÚČASTNÍKEM STUDIE?

Účastníky výzkumných skupin oslovujeme pomocí tazatelů přímo na vybraných místech, v současnosti např. také v očkovacích centrech (studie osob středního věku, běžci) nebo jsou oslovováni ve zdravotnických zařízeních (matky s novorozenci).

NA CO HLEDÁME ODPOVĚDI?

Výzkumné programy projektu se dlouhodobě zabývají studiem vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. Dosud získané výsledky zjištěné v minulých letech například naznačují, že dochází k určitým změnám genetického materiálu v tělních i pohlavních buňkách (spermiích). Považujeme za důležité zjistit jak jsou tyto a další změny podmíněny dlouhodobým pobytem v průmyslové oblasti se zvýšeným znečištěním životního prostředí ve srovnání s lokalitou s nižší zátěží.

JAK JE ZARUČENA OCHRANA MÝCH ÚDAJŮ?

Žádné získané údaje nebudou použity k jiným než výzkumným účelům popsaným v projektu. Všechny získané informace budou přísně důvěrné, Vaše osobní údaje nebudou nikde dále použity a všechny zveřejněné informace budou prezentovány v agregované podobě, tj. bez možnosti spojení s Vaší osobou. Aby se zabránilo zneužití výsledků vyšetření, jsou odesílány a zpracovány pod číselným kódem (vše v souladu s pravidly GDPR).