Proč se zapojit do výzkumu?

Každý by si jistě přál prožít svůj život co nejdéle ve zdraví, neboť je to to nejcennější, co máme. Naše zdraví však může být ohroženo různými riziky. Některé věci působící na naše zdraví ovlivnit nemůžeme (jako např. věk, pohlaví nebo dědičnost), jiné vycházejí z našeho způsobu života (výživa, stres, životní úroveň). Zdraví člověka významně ovlivňuje i kvalita životního prostředí. 

Jak ovlivňuje znečištěné ovzduší naše zdraví? Zjistěte více.

Znečištění životního prostředí v Evropě podle odhadu Světové zdravotnické organizace (WHO) způsobuje až 19% onemocnění; pouze v důsledku znečištění ovzduší polétavým prachem v Evropě ročně zemře předčasně asi 280 tisíc lidí.

 

 

Možná i Vy patříte k obyvatelům průmyslových aglomerací a na vlastní kůži pociťujete vlivy zhoršeného životního prostředí, například znečištěného ovzduší. Rádi byste zajistili sobě i svým blízkým zdravější život v dětství i ve stáří. Možná jste obyvatelem „čistějších“ oblastí, ale záleží Vám na stavu životního prostředí pro stávající i budoucí generace.

Proto jsme připravili tento unikátní výzkumný projekt, Healthy Aging in Industrial Environment HAIE (Zdravé stárnutí v průmyslových oblastech). Tento projekt pomůže nejen k nalezení odpovědí na to, jakou měrou nás a naše zdraví znečištěné prostředí ovlivňuje, ale díky tomu podpoří i zavádění účinných opatření. Tato opatření mohou vést ke zlepšení životního prostředí nás všech. O budoucí výsledky tohoto projektu již projevila zájem i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Proč potřebujeme zapojit do výzkumu právě Vás?

Bez zapojení lidí-dobrovolníků by realizace jednotlivých studií nebyla možná. Proto si vážíme každého, kdo se rozhodne na tomto jedinečném výzkumu podílet a prohloubit tak poznání, které může v budoucnu zlepšit zdraví a kvalitu života milionů lidí.