Články

Seminář vědecko-výzkumného projektu HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment)

Přijďte se podívat na prezentaci vybraných výsledků projektu excelentního výzkumu HAIE, který zkoumá vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj a Praha).

Pozvánka na seminář o výsledcích projektu HAIE 19.9.2022

Seznamte se s průběžnými výsledky projektu HAIE na našem zářijovém semináři.

Nová studie projektu HAIE prověří nemocnost dětí ve věku do 2 let

Již v září 2021 bude v rámci projektu HAIE zahájena studie „Nemocnost dětí ve věku do 2 let“, která navazuje na studii „Novorozenci“, jejíž řešení stále probíhá.

Studie osob středního věku

Aktuálně nabíráme zájemce studie osob středního věku, a to prostřednictvím tazatelů. S našimi tazateli se můžete setkat v očkovacích centrech na Černé louce v Ostravě nebo v Karviné. Pokud i Vy míříte do některého z těchto očkovacích center a měli byste zájem se do studie zapojit, přečtěte si, jaká jsou kritéria pro zařazení do studie.

Video z webináře 22. 4. 2021

Nestihli jste webinář? Na webu AVČR si můžete stáhnout videozáznam celé akce.

Pozvánka na webinář k průběžným výsledkům projektu

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Ostravská univerzita si Vás dovolují pozvat na webinář o výsledcích projektu Healthy Aging in Industrial Environment – HAIE. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 22. 4. 2021, 10:30–12:30 hod. online v aplikaci ZOOM

Videoseminář pro lékaře a partnery projektu

Zde můžete shlédnout videoseminář určený především lékařům a partnerům projektu HAIE. Shrnuje podstatu a cíle projektu a přináší všem zájemcům z řad zdravotníků informace, jak se mohou jejich pacienti zapojit do výzkumu, který přinese cenné poznatky pro zlepšení kvality života a zdravé stárnutí.

V Ostravě zabíjí nanoprach. Je horší než polétavý, dostává se přímo do krve

Vědci objevili při průzkumu ovzduší v Ostravě velký podíl velmi jemných částic v polétavém prachu. Menší částice představují pro lidský organismus větší zdravotní riziko, mohou se totiž dostat až do krve. Více v článku na IDNES.

Znečištěné ovzduší přispívá k narušení DNA ve spermiích, ukázal výzkum českých vědců

Článek v Ekolistu k představení průběžných výsledků projektu HAIE na tiskové konferenci 2. září 2020.

Jak kvalita stravy matek v těhotenství ovlivňuje děti?

Důležitostí kvalitní výživy v těhotenství a souvislostmi mezi dietou matek a  poškozením DNA v buňkách novorozenců se zabýval výzkum, na kterém spolupracoval Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Seznamte se s jeho výsledky a doporučeními.

V Českých Budějovicích proběhne studie sledující vliv životního prostředí a životního stylu na těhotné ženy a novorozence

Článek o projektu HAIE v Nemocničním zpravodaji Nemocnice České Budějovice na stranách 20-21.

Rozhovor o projektu HAIE v Českém rozhlase

Čeští vědci se pustili do průlomové studie. V dosud nejrozsáhlejším epidemiologickém výzkumu na našem území zkoumají vliv znečištěného životního prostředí na zdraví populace.

Projekt HAIE v unikátní publikaci MŠMT

Projekt Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, jehož hlavním řešitelem je Lékařská fakulta Ostravské univerzity, byl vybrán mezi 30 projektů zařazených do právě vydané publikace „Projekty OP VVV ve fotografiích“.

90’ ČT24 Špatný vzduch dusí část Moravy

O smogové situaci a také o připravovaném výzkumu s řešitelem projektu HAIE MUDr. Radimem Šrámem, DrSc.

Unikátní průzkum vlivu životního prostředí

S garantem projektu, profesorem Radimem Šrámem z LF OU, natáčela autorka reportáže, Pavla Krůčková.

Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí

Je zdravé sportovat na vzduchu v průmyslovém regionu? Má ovzduší vliv na matky a jejich děti? Odpovědi má přinést výzkum, který může pomoci k lepší ochraně zdraví obyvatel.

Zátěž matek v Karviné je na úrovní kuřáků v Německu, říká šéf výzkumu

Pět let budou vědci v Moravskoslezském kraji v unikátním průzkumu sledovat stovky lidí – matky s dětmi, muže a ženy středního věku i sportovce.