Znečištěné ovzduší přispívá k narušení DNA ve spermiích, ukázal výzkum českých vědců

Článek v Ekolistu k představení průběžných výsledků projektu HAIE na tiskové konferenci 2. září 2020.