Author Archives: Vendula Krčmářová

Již v září 2021 bude v rámci projektu HAIE zahájena studie „Nemocnost dětí ve věku do 2 let“, která navazuje na studii „Novorozenci“, jejíž řešení stále probíhá. V letech 2019-2020byly u cca 500 matek a 500 novorozenců v době porodu v porodnicích v Karviné a v Českých Budějovicích odebrány vzorky biologického materiálu pro stanovení řady biomarkerů expozice a ranných biologických účinků faktorů životního prostředí, zejména znečištěného ovzduší. V návaznosti na to by vědci rádi získali informace i o zdravotním stavu stejné skupiny dětí až do věku 2 let. Cílem je porovnat nemocnost dětí do věku 2 let z Karvinska (lokalita s vysokým znečištěním ovzduší) s nemocností dětí z Českých Budějovic (kontrolní oblast). Výsledky nemocnost dětí v obou oblastech nejen porovnají, ale také ověří, zda se zlepšování kvality ovzduší projevuje i ve změně nemocnosti dětí ve srovnání se studií, která probíhala v letech 2013–2014.

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Ostravská univerzita si Vás dovolují pozvat na webinář o výsledcích projektu Healthy Aging in Industrial Environment – HAIE. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 22. 4. 2021, 10:30–12:30 hod. online v aplikaci ZOOM.

https://cesnet.zoom.us/j/95800820725?pwd=NVBRM1MvZmtmUG1NUkZHVEFEY1NMUT09

PROGRAM

10:30   Informace o projektu

MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

10:40   Vliv znečištěného ovzduší v Ostravě na kvalitu spermií zdravých nekuřáků

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

11:05   Studium genově-specifické metylace DNA u městských strážníků z různých lokalit ČR

Mgr. Kateřina Hoňková, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

11:40   Rakovina dolních cest dýchacích v environmentálně zatíženém regionu

RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., Lékařská fakulta Ostravské univerzity

12:00   Percepce rizika a mimořádných opatření zavedených v boji proti pandemii COVID-19 v České republice

 Mgr. Andrea Dalecká, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

12:20   Diskuse

Těšíme se na Vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

předseda Komise pro životní prostředí AV ČR

Čeští vědci se pustili do průlomové studie. V dosud nejrozsáhlejším epidemiologickém výzkumu na našem území zkoumají vliv znečištěného životního prostředí na zdraví populace. Zaměřili se přitom na ostravsko a karvinsko, což jsou dlouhodobě nejvíce znečištěné lokality v republice. Rozhovor si můžete poslechnout zde v čase mezi 6:25 a 6:30.