Projekt Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, jehož hlavním řešitelem je Lékařská fakulta Ostravské univerzity, byl vybrán mezi 30 projektů zařazených do právě vydané publikace „Projekty OP VVV ve fotografiích“. Tato publikace MŠMT dokumentuje projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a Vzdělávání (OP VVV) a přináší svědectví o úsilí vynaloženém na realizaci projektů, jejichž cílem je kvalitní výzkum, podpora vzdělanosti či např. propojení vzdělávání s praxí.

Samotný projekt HAIE řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu. Je zařazen do prioritní osy1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. Tato prioritní osa se zaměřuje na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu a zkvalitnění podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků.

Na realizaci projektu se kromě Lékařské fakulty OU podílejí také další tři partneři: Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Pedagogická fakulta OU.