Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Ostravská univerzita si Vás dovolují pozvat na webinář o výsledcích projektu Healthy Aging in Industrial Environment – HAIE. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 22. 4. 2021, 10:30–12:30 hod. online v aplikaci ZOOM.

https://cesnet.zoom.us/j/95800820725?pwd=NVBRM1MvZmtmUG1NUkZHVEFEY1NMUT09

PROGRAM

10:30   Informace o projektu

MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

10:40   Vliv znečištěného ovzduší v Ostravě na kvalitu spermií zdravých nekuřáků

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

11:05   Studium genově-specifické metylace DNA u městských strážníků z různých lokalit ČR

Mgr. Kateřina Hoňková, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

11:40   Rakovina dolních cest dýchacích v environmentálně zatíženém regionu

RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., Lékařská fakulta Ostravské univerzity

12:00   Percepce rizika a mimořádných opatření zavedených v boji proti pandemii COVID-19 v České republice

 Mgr. Andrea Dalecká, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

12:20   Diskuse

Těšíme se na Vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

předseda Komise pro životní prostředí AV ČR