Čeští vědci se pustili do průlomové studie. V dosud nejrozsáhlejším epidemiologickém výzkumu na našem území zkoumají vliv znečištěného životního prostředí na zdraví populace. Zaměřili se přitom na ostravsko a karvinsko, což jsou dlouhodobě nejvíce znečištěné lokality v republice. Rozhovor si můžete poslechnout zde v čase mezi 6:25 a 6:30.

Projekt Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, jehož hlavním řešitelem je Lékařská fakulta Ostravské univerzity, byl vybrán mezi 30 projektů zařazených do právě vydané publikace „Projekty OP VVV ve fotografiích“. Tato publikace MŠMT dokumentuje projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a Vzdělávání (OP VVV) a přináší svědectví o úsilí vynaloženém na realizaci projektů, jejichž cílem je kvalitní výzkum, podpora vzdělanosti či např. propojení vzdělávání s praxí.

Samotný projekt HAIE řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu. Je zařazen do prioritní osy1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. Tato prioritní osa se zaměřuje na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu a zkvalitnění podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků.

Na realizaci projektu se kromě Lékařské fakulty OU podílejí také další tři partneři: Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Pedagogická fakulta OU.

Je zdravé sportovat na vzduchu v průmyslovém regionu? Má ovzduší vliv na matky a jejich děti? Odpovědi má přinést výzkum, který může pomoci k lepší ochraně zdraví obyvatel.

Lékařská a Pedagogická fakulta spojily síly a získaly excelentní projekt z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém se vědci zaměřují na zdravé stárnutí lidí vprůmyslovém  prostředí. Studie řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a porovná dvě populace, které žijí v různých vnějších podmínkách pro život. Hlavním řešitelem projektu je dr. Radim Šrám z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Předpokladem pro excelentní projekt Healthy Aging in Industrial Enviroment (dále HAIE), je, jak název napovídá, vyhodnocování vlivů rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace, a to konkrétně v průmyslovém regionu. Jako industriální oblast poslouží pro výzkum  Moravskoslezský kraj, protipólem bude Jihočeský kraj.

V projektu HAIE budou sledovány a pozorovány různé skupiny obyvatel. Jednu skupinu tvoří mladé ženy a jejich narozené děti, další je skupina středního věku (35 – 65 let), dále skupina městských strážníků a skupina dospělých aktivních osob.

„Ve výzkumu se zabýváme tím, jak znečištěné ovzduší a pohyb ovlivňuje zdraví lidí. Aktivní lidé chodí pravidelně běhat, jezdí na kole, chodí hrát ven fotbal. Ty nejvíce zajímá, jestli životní prostředí ovlivňuje jejich zdravotní stav,“ vysvětluje k výběru vzorku aktivní populace docent Daniel Jandačka z Katedry studií lidského pohybu, Pedagogické  fakulty Ostravské univerzity.

Zároveň  upřesňuje, že si vědci pro aktivní skupinu  zkoumaných vybrali běžce, protože běh je jednou z nejčastějších  pohybových aktivit, při které jsou lidé venku na vzduchu. Ve zkoumaných  skupinách jsou začleněni i pasivní dospělí lidé.

U pozorovaných osob budou vědci postupně sledovat faktory ovlivňující zdraví a nemocnost a vyhodnocovat vliv škodlivých látek v ovzduší na výskyt kardiovaskulárních, nádorových, metabolických, imunitních a dalších civilizačních onemocnění. „Když lidi přijdou do nemocnice, tak už mají nějaký problém a vy nemáte šanci poznat, jak ten problém vznikl, jak ten člověk žil,“ uvádí hlavní řešitel projektu, doktor Šrám, a doplňuje:„Prospektivní výzkum má sílu v tom, že může určit příčinu a následek a to je cílem: zjistit, jaké faktory přispívají ke vzniku některých onemocnění“.

Projekt se bude dále zabývat například i  možným poškozením spermií mužů pohybujících se ve znečištěném prostředí. Jinou částí bude sledování vlivu znečištěného ovzduší a životního stylu matek na novorozence a jejich vývoj a nemocnost do věku 2 let.

Osoby, které se zúčastní výzkumu, budou sledované delší dobu, k jejich pozorování poslouží speciálně vyvinutý software na online dotazování lidí. Mimo jiné se vyvine aplikace, která bude jednotlivce sledovat reálně v čase a místě.

Bude tedy možné vyhodnotit celou řadu věcí. Vědci se například dostanou díky GPS k informacím o ovzduší z nejbližší stanice v místě pobytu daného člověka. Předpokladem zkoumaných osob je tedy i to, že jsou majiteli chytrých telefonů, které se propojí s fitbitovými náramky, ty obdrží zkoumané skupiny zdarma. „Díky IT technologiím se dostáváme blíže k lidem a k situacím, ke kterým jsme dříve neměli přístup,“ doplňuje docent Jandačka.

Jednotlivá měření začnou 1. ledna příštího roku a samotný projekt bude probíhat po dobu pěti let, do roku 2022. Výsledky plánovaného výzkumu a jejich následná aplikace v praxi řeší problém stárnutí populace a kvality života ve stáří. Mají vysoký potenciál využití především v medicíně, jako doporučení a zásahy k lepší ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Do projektu HAIE jsou zapojena 4 výzkumná a vědecká centra, za Ostravskou univerzitu,hlavního řešitele projektu, je to zmíněná Lékařská a Pedagogická fakulta, spolu s nimi se do projektu zapojil i Ústav experimentální medicíny AV ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství. „Myslím si, že získání excelentního projektu je pro univerzitu jeden z největších úspěchů a to i vzhledem k velkému počtu podaných projektů v rámci celé ČR,“ uzavírá docent Jandačka.

text: Petra Polesová