Již v září 2021 bude v rámci projektu HAIE zahájena studie „Nemocnost dětí ve věku do 2 let“, která navazuje na studii „Novorozenci“, jejíž řešení stále probíhá. V letech 2019-2020byly u cca 500 matek a 500 novorozenců v době porodu v porodnicích v Karviné a v Českých Budějovicích odebrány vzorky biologického materiálu pro stanovení řady biomarkerů expozice a ranných biologických účinků faktorů životního prostředí, zejména znečištěného ovzduší. V návaznosti na to by vědci rádi získali informace i o zdravotním stavu stejné skupiny dětí až do věku 2 let. Cílem je porovnat nemocnost dětí do věku 2 let z Karvinska (lokalita s vysokým znečištěním ovzduší) s nemocností dětí z Českých Budějovic (kontrolní oblast). Výsledky nemocnost dětí v obou oblastech nejen porovnají, ale také ověří, zda se zlepšování kvality ovzduší projevuje i ve změně nemocnosti dětí ve srovnání se studií, která probíhala v letech 2013–2014.