Prezentace vybraných výsledků ze 4 programů projektu excelentního výzkumu


Prezentují zástupci Lékařské fakulty OU, Ústavu experimentální medicíny Praha, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno, Pedagogické fakulty OU.

Na seminář bude navazovat konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2023 – Prevence a kvalita života.

Čtvrtek 23. února 2023, 8:30-13:30
Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, 703 00 Ostrava

Znečištěné životní prostředí je významným rizikovým faktorem ovlivňujícím kvalitu života a zdraví obyvatel. Výzkumný projekt HAIE řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj a Praha). Seminář je výběrem poznatků, které byly v průběhu řešení projektu HAIE získány.

PROGRAM

8:30 Registrace

9:00 Zahájení
J. Topinka – hlavní řešitel projektu
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

9:05 Rozdíly zdravotního stavu obyvatel průmyslové Ostravsko-karvinské aglomerace a regionu České Budějovice
H. Šlachtová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

9:30 Časové ztráty života způsobené předčasným úmrtím na onkologická onemocnění vlivem znečištěného ovzduší
V. Jiřík
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

9:50 Insulínová resistence a další biochemické parametry u obyvatel průmyslové a neprůmyslové oblasti ČR
P. Riedlová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

10:05 Neurokognitivni parametry zdraví a znečištěné ovzduší
V. K. Jandačková
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

10:25 Přestávka

11:00 Význam epigenetické adaptace pro redukci negativních dopadů expozice ze znečištěného prostředí
A. Rössnerová
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

11:25 Kvalita stravy matek a zdravotní stav novorozenců
J. Pavlíková
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

11:45 Měření personální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům vázaným na prachové částice různých velikostních frakcí
T. Závodná
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

12:05 Vliv kvality ovzduší v městských aglomeracích na kvalitu spermií
J. Rubeš
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

12:25 Vliv znečištění ovzduší na kvalitu mitochondriální DNA v lidských spermiích
M. Vozdová
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

12:35 Diskuse

13:00 Posterová sekce

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF LUNG CANCER IN BLACK COAL MINERS IN THE CZECH REPUBLIC

THE AGE OF CHRONIC DISEASES ONSET – THE RESULTS OF THE LONGITUDINAL STUDY

SHORT-TERM EXPOSURE TO PM2.5 AND HOSPITAL ADMISSIONS FOR RESPIRATORY CAUSES IN THE CZECH REPUBLIC

GIS ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PM2.5 AND ACUTE CVD AND RESPIRATORY HOSPITALIZATIONS

SHORT-TERM EXPOSURE TO PM1 AND TOTAL AND SPECIFIC MORTALITY IN THE CZECH REPUBLIC

HISTORICAL CONCENTRATION ESTIMATES FOR AIR POLLUTANTS FOR THE PURPOSE OF HEALTH RISK ASSESSMENT AND EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CHRONIC DISEASES IN RELATION TO LONG-TERM OF LIFEETIME EXPOSURES

COMPARISON OF CARCINOGENIC RISKS FROM IHNALATION EXPOSURES IN INDUSTRIAL AND NON-INDUSTRIAL AREAS

PERCEPCE RIZIKA A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ ZAVEDENÝCH V BOJI PROTI PANDEMII COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE

13:30 Zakončení semináře

Těšíme se na Vaši účast!

Jan Topinka, PhD., DSc.