Jak kvalita stravy matek v těhotenství ovlivňuje děti?

Důležitostí kvalitní výživy v těhotenství a souvislostmi mezi dietou matek a  poškozením DNA v buňkách novorozenců se zabýval výzkum, na kterém spolupracoval Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Seznamte se s jeho výsledky a doporučeními.