Vedoucí Programu 4


doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Současnou oblastí jeho vědecké činnosti je hledání souvislostí mezi pohybem člověka a zdravím. V rámci svých výzkumných grantových aktivit v současnosti propojuje několik vědních oborů a uplatňuje tak multidisciplinární přístup při hledání determinantů zdraví či rizikových faktorů onemocnění nervového a svalově kosterního systému. Z regionálního pohledu pomáhá postindustriálnímu regionu pochopit, zda pohybová aktivita ve znečistěném prostředí může ovlivňovat zdraví aktivních i sedavých jedinců. V minulosti řešil projekty zaměřené specificky na biomechaniku běhu u sportovců po ruptuře Achillovy šlachy. Společně se svými kolegy se například zabývá typem došlapu, či potenciální změnou mechaniky běhu u takto zraněných běžců. Jeho výzkumná skupina se také zabývá biomechanikou běhu dětí, vlivem typu došlapu na sportovní výkon či souvislostí mezi mechanickými vlastnostmi měkkých tkání a kosterního systému a rizikem zranění při běhu. Nově také rozvíjí výzkumnou skupinu, která se zabývá souvislostmi mezi biomechanikou při základní lokomoci a kvantitativními parametry chrupavek, šlach a vazů měřených neinvazivně pomocí zobrazovací techniky magnetické rezonance.

KONTAKTUJTE MĚ