Vedoucí Programu 3


Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně v roce 1974. V roce 1984 obhájil vědeckou hodnost kandidáta věd, v roce 1998 byl jmenován docentem pro obor genetika a v roce 2003 byl jmenován profesorem pro obor genetika a reprodukce na Veterinární a farmaceutické universitě v Brně. Od promoce pracuje ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, od roku 1986 do roku 2017 jako vedoucí oddělení genetiky a reprodukce. V období 2001 až 2012 zastával funkci zástupce ředitele. Jeho výzkumné aktivity jsou v oblasti reprodukční medicíny se zaměřením na humánní a veterinární andrologii, cytogenetiku gamet a reprodukční toxikologii. V devadesátých letech se podílel na realizaci Programu Teplice, který analyzoval vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace severních Čech, včetně vlivu na reprodukci.

KONTAKTUJTE MĚ