Vedoucí Programu 1 a řešitel projektu v letech 2018 – 2022

Vedoucí Programu 1 a řešitel projektu v letech 2018 – 2022


MUDr. Radim Šrám, DrSc.

Molekulární epidemiolog, genetik. Vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze v roce 1964 a začal pracovat jako vedoucí Laboratoře genetiky a Národní laboratoře pro genotoxicitu v Institutu hygieny a epidemiologie. V letech 1982-1991 působil jako vedoucí oddělení biologické psychiatrie ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. Od roku 1991 byl vedoucím Laboratoře genetické ekotoxikologie, společného pracoviště Zdravotního ústavu Středočeského kraje a Ústavu experimentální mediciny AV ČR, Praha. V období 1964-1982 se věnoval problematice mutageneze faktorů životního prostředí, studiem genotoxicity na savčích modelech i lidské populaci. Vytvořil systém genotoxikologických laboratoří v hygienické službě ČR. Pracoval také v oblasti ekologické genetiky, studoval vliv volných radikálů a antioxidantů na proces stárnutí a duševní choroby. V roce 1990 se podílel na vytvoření Programu Teplice, který analyzoval vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace severních Čech. Od roku 1992 se věnoval využití metod molekulární epidemiologie pro hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav lidské populace.

KONTAKTUJTE MĚ