Jaký je účel studie?

Hlavním záměrem studie je sledovat, zda pohybová aktivita ve znečištěném ovzduší a některé další charakteristiky (psychosociální, biomechanické, fyziologické a somatometrické) mohou mít vliv na zdraví, psychickou pohodu a kvalitu života. Podrobné informace naleznete také na samostatných webových stránkách této studie 4haie.

Pro koho je studie určena?

Pokud se chcete zúčastnit, nezáleží, zda jste žena nebo muž, důležité je být ve věku od 18 do 65 let a žít v Moravskoslezském nebo Jihočeském kraji. V současné době jsme už za polovinou projektu, a proto se o aktuálních chybějících počtech zájemců v jednotlivých kategoriích dozvíte více na webu věnovaném přímo studii běžců www.4.haie.cz

Co účast obnáší?

Studie trvá 12 měsíců a má 4  části:

  1. Vstupní testování – vyžaduje účast na laboratorních vyšetřeních v Ostravě, v Centru diagnostiky lidského pohybu Ostravské Univerzity v průběhu jednoho večera a jednoho dopoledne (včetně přespání).
  2. Vyplnění online dotazníků z pohodlí domova (na začátku, uprostřed a konci celé 12. měsíční studie)
  3. Nošení smartphonu spolu s monitorem aktivity připevněném na zápěstí (fitness náramek – Fitbit) po dobu 12 měsíců.
  4. Zodpovídání krátkých otázek v krátkém časovém období přes váš mobilní telefon v průběhu následujících 12 měsíců (čtyřikrát vždy po dobu 14 dní).

Postup:

Po vyplnění screeningového dotazníku Vás bude kontaktovat koordinátor kohorty Programu 4 HAIE (info4HAIE@osu.cz), který ověří vstupní kritéria po telefonu a domluví s Vámi termín vstupního testování v Centru diagnostiky lidského pohybu Ostravské univerzity.

Měření v Ostravě je organizováno ve třech blocích (večerní blok 17:00 – 21:00, noční neinvazivní měření spánku 22:00 – 6:30 a denní blok 7:00 – 14:30). Před podepsáním informovaného souhlasu budete mít možnost zeptat se na jakékoli otázky a obdržíte kopii informovaného souhlasu pro svou potřebu. Uvědomujeme si, že se uvedené časové vymezení může zdát jako dlouhá doba, ale garantujeme vám přátelské pracovníky našeho týmu, pohodlí, snídani a pestrou náplň.

Laboratorní vyšetření bude obnášet následující činnosti prováděné vyškolenými odborníky našeho týmu: odběr krve, hodnocení krevního tlaku a srdeční činnosti, zátěžový test na běžeckém páse, hodnocení rozložení svalů, tuků, vody a kostní hmoty v těle (skrze neinvazivní metody DXA – Dual-energy X-ray a BIA – bio impedanční analýza), hodnocení biomechaniky běhu a chůze, vyšetření dolní končetiny a hlavy magnetickou rezonancí a testování kognitivních funkcí (př. paměť). Další náplní bude vyplnění on-line dotazníků částečně v rámci laboratorního vyšetření a částečně z pohodlí Vašeho domova.

Průběh studie

Odběr krve

Krev v celkovém objemu do 20 ml (odpovídá přibližně 3-4 lžíce) bude odebrána zkušenou zdravotní sestrou z žíly horní končetiny za účelem analýzy krevního obrazu, vybraných markerů lipidového metabolismu, oxidačního stresu, antioxidační aktivity a zánětu. Pokud by byl první odběr žilní krve neúspěšný, bude pokus opakován pouze s Vaším souhlasem. Odběr žilní krve bude proveden kvalifikovaným pracovníkem vsedě, případně na požádání může být proveden vleže. Krevní vzorky budou zpracovány centrifugací za účelem separace séra. Zpracované vzorky budou transportovány do biochemické laboratoře, která bude provádět jejich analýzu. Zde budou vzorky zmrazeny na -70°C a uskladněny do provedení samotné analýzy biochemickou laboratoří (maximálně po dobu realizace projektu).

Krevní tlak a srdeční frekvence

Krevní tlak bude měřen standardní metodou na horní končetině pomocí elektronického tlakoměru. Měření proběhne 3x s odstupem 1-2 min pro získání opravdové hodnoty krevního tlaku. Po dobu měření krevního tlaku, zejména ve fázi maximálního nafouknutí pažní manžety, se může objevit určitý diskomfort, mírná bolest, brnění prstů ruky. Tyto příznaky okamžitě odezní po snížení tlaku v pažní manžetě. Měření srdeční frekvence potrvá přibližně 5 min a proběhne vleže pomocí hrudního pásu za účelem analýzy variability srdeční frekvence.

Zátěžový test na běžeckém páse

Zátěžový test na běžeckém páse do volního maxima (spiroergometrické testování) bude proveden za účelem zjištění aktuální úrovně kardiorespirační zdatnosti. Během testu budete mít na sobě umístěn hrudní pás pro měření srdeční frekvence a na obličeji masku pro analýzu vydechovaného vzduchu. Dýchání v masce je volné se zanedbatelným omezením. Průběh testu na běžeckém páse bude následující: prvních 5 min rozcvičení na rychlosti 8 km/h, následně dojde k pravidelnému zvyšování rychlosti o 1 km/h každou minutu. Po celou dobu bude nastaven sklon běžeckého pásu na 1 %. Test bude ukončen buď z Vaší vůle (kdykoli, odmítnutím, když nebude schopni již dále pokračovat z důvodu vyčerpání) nebo výjimečně z vůle personálu v případě jakékoli neočekávané situace (technická závada, známky zdravotní komplikace testovaného). Celková doba trvání testu je do 15-20 min.

Biomechanická analýza chůze, běhu a běhu se změnou směru

Biomechanická analýza běhu bude probíhat na běžeckém páse i na běžeckém laboratorním chodníku, ostatní biomechanické analýzy pak jen na běžeckém chodníku. Během testování budou na Vašem těle rozmístěny reflexní značky, které odrážejí infračervené záření vysílané kamerovým systémem. Velikost značek je několik milimetrů a mají zanedbatelnou hmotnost, jejich rozmístění je provedeno tak, aby Vás co nejméně omezovaly v přirozeném pohybu. Dále budete mít na dolní končetině umístěny 4 senzory pro snímání svalové aktivity vybraných svalů. Umístění reflexních značek i senzorů je neinvazivní a upevňují se pomocí šetrné oboustranné lepicí pásky na kůži. Po umístění všech senzorů a značek bude pořízeno kalibrační video v přirozeném stoji trvající cca 5 sekund, poté bude následovat krátké zahřátí. Testování na běžeckém páse probíhá tak, že nejprve poběžíte 2 minuty rychlostí 2,75 m/s, následně bude rychlost zvýšena na 75 % Vašeho maxima určeného zátěžovým testem a bude pořízen 2 x 20 sekund záznam běhu. Rychlost běhátka se pak změní na 3,5 m/s a pořídí se 2 x 30 sekund záznamu s dvouminutovým rozestupem. Běh na běžeckém chodníku bude zahrnovat několik pokusů vlastní preferovanou rychlostí, po kterých budou provedeny 4 pokusy chůze vlastní rychlostí. Běh se změnou směru zahrnuje 5 platných pokusů běhu maximální rychlostí s náhodným určením změny směru. Celkový čas všech biomechanických analýz je maximálně 90 minut.

Analýza tělesného složení

Při měření bioelektrickou impedancí bude Vašim tělem procházet elektrický proud velmi nízké intenzity, který nebudete cítit a  nepřináší ani žádné jiné negativní vjemy. Tohoto měření se mohou zúčastnit osoby s pace markerem či s implantáty (kardiostimulátor, kolenní protéza). Při měření duální rentgenovou absorpciometrií, která je standartní vyšetřovací metodou určená primárně pro zjištění stavu kostí, budete vystaveni zanedbatelnému záření o velikosti 1 – 1,5 uSv. O zanedbatelné hodnotě svědčí následující srovnání: autorizovaný limit pro ozáření z výpustí jaderných elektráren je 46 uSv, efektivní dávka pro ozáření hrudníku 100 uSv, ozáření při letu v letadle 200 uSv, limit ozáření obyvatelstva 1000 uSv.

Magnetická rezonance (MR)

Magnetická rezonance je zobrazovací vyšetřovací metoda, která využívá magnetického pole, nebudete tedy vystaveni rentgenovému ani jinému záření. Při vlastním vyšetření budete ležet na vyšetřovacím stole v silném magnetickém poli.   Okolo vyšetřované části těla Vám bude umístěna kvalifikovaným pracovníkem cívka, která přijímá odezvu z vyšetřované tkáně. Vyšetření obvykle trvá 15–45 minut a budete požádáni, abyste se nehýbali.  Při vyšetření je slyšet hluk, který MR přístroj vydává, a také můžete mít pocit mírného tepla ve vyšetřované oblasti Vašeho těla. Před vstupem do vyšetřovací kabiny MR musíte odstranit všechny kovové a elektronické předměty (naslouchadla, klíče, mince, mobil, sponky do vlasů, brýle, zubní náhrady, šperky, hodinky, platební karty, datové nosiče, opasek, pero, obuv, oblečení s kovovými částmi, podprsenku, magnety). MÁTE-LI KARDIOSTIMULÁTOR ČI DEFIBRILÁTOR, NESMÍTE BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MAGNETICKOU REZONANCÍ VYŠETŘEN(A)!!!  U elektromagnetické energie, která se při MR používá, nebyly dosud prokázány škodlivé biologické účinky, vyšetření je tedy zcela bezpečné, nicméně se neprovádí u žen do třetího měsíce těhotenství.

Kognitivní testování

Kognitivní testování bude probíhat hravou formou na počítači v laboratoři. Trvá cca 35 minut a obnáší testování paměti, plánování, uvažování. Měření nenese žádná rizika ani vedlejší účinky, jen se může objevit psychická únava. V průběhu dlouhodobého monitorování (12 měsíců), budete vyzváni k nošení smartphonu spolu s monitorem aktivity připevněném na zápěstí. K tomuto účelu Vám po dobu studie zapůjčíme fitness náramek, s jehož pomocí budeme měřit v průběhu jednoho roku Vaši pohybovou aktivitu, kvalitu spánku, míru znečistění ovzduší, ve kterém se pohybujete, zdravotní stav a psychosociální faktory.  Náramek nevyžaduje žádnou manipulaci, monitoruje pouze zrychlení Vašeho pohybu či tepu a hrubou polohu (ne přesnou adresu), a to pouze za účelem párování dat o znečištění ovzduší. Na Váš osobní chytrý telefon Vám bude naistalována aplikace, která Vás vyzve (čtyřikrát za rok vždy po dobu 14 dnů) k vyplnění krátkého dotazníku (max 3 min) třikrát denně a navíc budete požádáni o vyplnění krátkého dotazníku po vykonané fyzické aktivitě nebo cvičení a těsně před spaním. Výzkumníci nebudou mít přístup k žádným jiným informacím na Vašem chytrém telefonu kromě těch získaných prostřednictvím dotazníků, které vyplníte, a informace o Vaší hrubé poloze (vzhledem k nejbližší stanici pro měření kvality ovzduší). V případě, že budete mít v průběhu jednoho roku od návštěvy v Centru diagnostiky lidského pohybu jakékoliv svalově kosterní zranění, budeme rádi, pokud kontaktujete našeho koordinátora (info4HAIE@osu.cz), který s Vámi domluví termín další návštěvy, diagnostiku a ošetření ortopedem.

Po uplynutí 12 měsíců od Vaší první návštěvy laboratoře si od Vás na kontaktním místě odebereme fitness náramek a poskytneme Vám souhrnné informace o čistotě ovzduší, ve kterém se pohybujete, a o některých parametrech Vaší pohybové aktivity.

 Kolik času mi to zabere?

Chytrý telefon spolu s fitness náramkem budete nosit po dobu jednoho roku. Celkem čtyřikrát po dobu jednoho roku v 14 denních intervalech, Vás chytrý telefon vyzve (čtyřikrát denně) k vyplnění krátkého dotazníku (méně než 3 minuty na dokončení). Zároveň budete instruování v průběhu roku reportovat přes mobilní aplikaci případná zranění nebo epizody pohybové aktivity. Podrobné instrukce včetně zaučení do používání mobilní aplikace HAIE Vám bude poskytnuto během vstupního testování.

 Co účastí ve studii získám?

Zapojením do projektu získáte k zapůjčení na jeden rok fitness náramek v ceně 3700 Kč, během vstupního testování si vyzkoušíte kvalitní běžeckou obuv a získáte informace z vybraných laboratorních vyšetření. V rámci participace na výzkumu získáte zdarma výsledky magnetické rezonance a hodnocení osteoartrózy kolenního kloubu (odpovídající 5 000 Kč), výsledek zátěžového běžeckého testu popisující aktuální úroveň aerobní zdatnosti (1500 Kč), výsledek biomechanické analýzy běhu (1500 Kč) a výsledek analýzy složení těla včetně kostních parametrů a predikce možných zdravotních rizik (1000 Kč).

Po jednom roce také získáte detailní individualizovanou zpětnou vazbu včetně informací o čistotě ovzduší, ve kterém se osobně pohybujete, a vybraných parametrech Vašeho chování (pohybové aktivity, sedavosti, spánku). Tyto informace Vám mohou pomoci změnit Vaše chování a minimalizovat v budoucnu zdravotní problémy.

Na závěr studie budete informováni o konečných výsledcích a poznatcích z celého výzkumného šetření. Dále budete mít možnost podílet se na dobré věci a svou účastí tak přispět k odhalování nových poznatků o vlivu kvality ovzduší a životního stylu na zdraví a kvalitu života, které mohou být velmi cenné v rámci prevence zdraví a při vzniku doporučení pro zdravé stárnutí mužů a žen v Moravskoslezském a Jihočeském kraji.

Účast v projektu je finančně kompenzována.