Jaký je účel studie?

Jelikož Česká republika patří mezi země s významně znečištěným ovzduším, dlouhodobě studujeme vztahu mezi expozicemi (mírou vystavení) znečištěnému prostředí a výskytem zdravotních následků v populaci. Chceme pomoci odhalit přesný mechanismus, jak znečištěného prostředí ovlivňuje zdraví člověka. V rámci studie budeme zjišťovat i další možné protektivní (ochranné) a rizikové faktory, které mohou spolupůsobit a ovlivňovat konečné zdravotní následky.

Pro koho je studie určena?

Exponované skupiny budou vybrány z Moravskoslezského kraje, kontrolní skupiny z Jihočeského kraje. Osoba účastnící se studie minimálně polovinu svého života žije v okresu svého bydliště, z toho minimálně 5 let v dětském věku (dětský věk = období do 15 let věku) a současně zde žije minimálně posledních 10 let a neplánuje se odstěhovat z této lokality v následujících 12 měsících.

Co účast obnáší?

Poskytnutí osobních dat vyplněním dotazníku.

U menší části osob zapojených do studie poskytnutí vzorku krve při návštěvě Vašeho praktického lékaře.

 Průběh studie

Po vyplnění dotazníku a na základě přístupu k Vaší zdravotnické dokumentaci budou zjišťovány informace o individuálních expozicích obyvatel, které vyplývají ze životního stylu, osobních návyků, zaměstnání, dědičných předpokladů, socioekonomického postavení apod.

Menší části účastníků bude navíc odebrána krev, z níž budou zjišťovány změny na molekulární úrovni, tedy takové změny, které se ještě nemusí projevovat navenek, ale mohou být jakýmsi předstupněm některých zdravotních následků.

 Co účastí ve studii získám?

Účast ve studii je zapojeným osobám kompenzována finanční odměnou.